ISO 9001:2015 TÜV certificering behaald!

december 2016 Trots kunnen wij u melden dat ons adviesbureau Freemont BV, na het behalen van de ISO 9001:2008 certificering in 2014, nu ook voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen in de nieuwe norm ISO 9001:2015! We hebben kunnen aantonen te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2015…

Continue reading

Quickscan inventarisatie roetvervuiling

Freemont verzorgt al jaren roetonderzoeken na brand waarbij zowel zichtbare als onzichtbare rook- en roetvervuiling in kaart wordt gebracht. De laatste tijd constateren we een toename in de vraag naar het in grote lijnen in kaart brengen van een mogelijke roetvervuiling in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Denk hierbij met…

Continue reading

Freemont officieel ISO 9001-2008 gecertificeerd!

Na een intensieve implementatie periode van het kwaliteitssysteem NEN-EN-ISO 9001-2008 kunnen wij u nu trots melden dat ons onderzoeksbureau officieel gecertificeerd is door TÜV Nederland! Freemont heeft aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassings-gebied ‘het uitvoeren en rapporteren van binnenmilieu…

Continue reading