Introductie mobiel lab

Freemont heeft het mobiel lab in gebruik genomen. Hiermee zijn wij in staat nog sneller te anticiperen bij het uitvoeren van een Quickscan roetschade inventarisatie. Bij de Quickscan roetinventarisatie wordt er steekproefsgewijs monstername verricht, en kunnen wij het genomen samplemateriaal direct op locatie microscopisch (voor)analyseren. Middels het uiteenzetten van analyseresultaten op plattegronden…

Continue reading

ISO 9001:2015 TÜV certificering behaald!

december 2016 Trots kunnen wij u melden dat ons adviesbureau Freemont BV, na het behalen van de ISO 9001:2008 certificering in 2014, nu ook voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen in de nieuwe norm ISO 9001:2015! We hebben kunnen aantonen te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2015…

Continue reading