Introductie mobiel lab

Freemont heeft het mobiel lab in gebruik genomen. Hiermee zijn wij in staat nog sneller te anticiperen bij het uitvoeren van een Quickscan roetschade inventarisatie. Bij de Quickscan roetinventarisatie wordt er steekproefsgewijs monstername verricht, en kunnen wij het genomen samplemateriaal direct op locatie microscopisch (voor)analyseren. Middels het uiteenzetten van analyseresultaten op plattegronden…

Continue reading