Home

Freemont onderzoek en binnenmilieuadvies

Alle vragen over de kwaliteit van het binnenmilieu in uw bedrijfspand of woonhuis kunt u aan ons voorleggen. Ook wanneer de vraag een brandschade of een gevolg van brandschade betreft kunt u met ons een afspraak maken voor een vrijblijvend advies. Om een idee te krijgen van de breedte van onze expertise vindt u onder de rubrieken ‘Binnenklimaat’ en ‘Brand(gevolg)schade’  de specialismen van Freemont.
Een selectie van bedrijven en instellingen waarvoor we diverse projecten hebben uitgevoerd staat vermeld in de portfolio.

Ons werkterrein omvat alle binnenmilieuproblemen. Freemont is uw partner voor onafhankelijk onderzoek en advies om binnenklimaatproblemen snel en effectief aan te pakken. Wij nemen ter plaatse monsters voor verschillende onderzoeken en verrichten op locatie uitgebreide tests. We beschikken over eigen laboratoriumfaciliteiten voor een snelle bepaling van de samenstelling van het fysische binnenklimaat en de aanwezige stofzijdige of brandgerelateerde vervuiling. Tevens werken wij samen met geaccrediteerde laboratoria, o.a. voor analyse en determinatie van microbiologisch materiaal. We hebben veel ervaring met de bouwkundige aspecten van het werkterrein; onontbeerlijk om complexe problemen te duiden en op te lossen.

Naast ons onderzoek- en advies werk zijn wij ook inzetbaar voor projectmanagement op het gebied van binnenmilieu- en brandschadeprojecten. Met name bij grotere branden is het vaak ‘een komen en gaan’ van allerlei partijen die een deel van de schade oplossen of inventariseren. Door schade-experts zijn wij meermalen ingezet om de coördinatie te voeren over de inventarisatie, eventuele sloop van delen van gebouwen, reiniging en reconditionering alsmede het opnieuw vrijgeven van het gebouw voor de functie die het heeft en de normen die daarbij horen. Hierbij past een gedegen onderzoek naar de status van de woon- werkomgeving voor (weer) ingebruikname.

Freemont draagt graag bij tot een gezonder milieu in leef- en werkruimten waarbij een hoog kwaliteitsniveau (ISO 9001:2015 TÜV gecertificeerd) en een hoge mate van service door het team van Freemont als een vanzelfsprekendheid wordt gezien.

Reactiemogelijkheid is gesloten